Wiadomości - Aktualności

Informacja o realizacji zadania z dofinansowania Powiatu Buskiego

Dodał: Urszula Data: 2017-09-11 09:52:20 (czytane: 745)

                                                                                                        

 

 

 

 ZADANIE
„Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie - UPS”
   Inwestycja polegająca na zakupie i montażu urządzenia podtrzymującego napięcie z przeznaczeniem    na potrzeby Stacji Dializ ZOZ w Busku-Zdroju
Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Buskiego łączną kwotą w wysokości 38. 167,27 zł
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 27/100 groszy).
    Umowa z dnia 29 maja 2017 r. nr: SOZ/3153/6/2017
      Całkowity koszt realizacji zadania 39. 347,70 zł
 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ZOZ w Busku-Zdroju Informuje!!!

Wykonując ustawowy obowiązek informowania pacjentów o podwykonawcach realizujących świadczenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju...