Wiadomości - Aktualności

Komunikat Dyrektora ZOZ w Busku-Zdroju

Dodał: lukasz Data: 2020-05-06 13:09:40 (czytane: 4427)

W związku z zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 maja 2020 r., znak PSZ.VIII.967.61.2020 częściowo wznawia się przyjęcia pacjentów planowych w ZOZ w Busku-Zdroju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 nadal obowiązują wprowadzone wcześniej zasady bezpieczeństwa tj. telefoniczne ustalenie terminu i godziny wizyty lub przyjęcia do szpitala (nie dotyczy przypadków nagłych), pomiar temperatury przy wejściu do szpitala, wywiad przeprowadzany  z pacjentem, jak również stosowanie środków ochrony osobistej tj. masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.

Każdorazowo o ilości przyjęć planowych decyduje kierownik komórki organizacyjnej (poradni, oddziału, działu) z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości, zasad dezynfekcji itp.. Nadal obowiązują teleporady w POZ i NiŚOZ.

UWAGA

W przypadku uzyskania wątpliwego wywiadu epidemiologicznego lub wskazującego na zachorowanie, a także u pacjentów z objawami infekcji, gorączki, kaszlu lub innych objawów zdrowotnych, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu szpitala, kierownik działu/oddziału, lekarz, bądź osoba upoważniona ma prawo odmówić planowego przyjęcia pacjenta, wyznaczając mu inny termin.

Poniżej wykaz telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Centrala telefoniczna ZOZ: (41) 378 24 01 do 08

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Od poniedziałku do piątku:

od 8:00 do godziny 18:00 numer telefonu POZ - 41 378 24 01 (wew. 343).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Od poniedziałku do piątku:

od 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego, a także w dni ustawowo wolne od pracy numer telefonu NiŚOZ -  41 378 24 09.

Poradnie - numery wewnętrzne:

1_4.jpg

Izby – numery wewnętrzne:

2_4.jpg

Oddziały – numery wewnętrzne:

3_2.jpg

Działy/Pracownie – numery wewnętrzne:

4_1.jpg

  • Informacje odnośnie stanu zdrowia pacjenta udzielane są wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta w sposób określony przez kierowników jednostek organizacyjnych ZOZ, bądź przez osoby przez nich upoważnione.
  • Wejście na teren szpitala odbywa się nadal przez Ogólną Izbę Przyjęć.
  • Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin z wyłączeniem rodzica lub opiekuna dziecka w Oddziale Pediatrycznym.

Grzegorz Lasak
Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju


Zobacz także

Komunikat Dyrektora ZOZ w Busku-Zdroju

Dodane: 2020-05-28 11:55 - czytane (40)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podziękowania

Dziękuję serdecznie Panu Grzegorzowi Rąpel - właścicielowi firmy Duo Med za przekazanie na rzecz szpitala rękawiczek jednorazowych....