Wiadomości - Aktualności

STUDENCIE MEDYCYNY ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM!!!

Dodał: lukasz Data: 2019-02-14 08:45:08 (czytane: 835)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych do składania wniosków o przyznanie stypendium wynoszącego 2 000,00 zł miesięcznie (brutto).

Stypendium może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;

- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;

- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;

- zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.


Informacje na temat stypendium, w tym szczegółowe warunki jego przyznawania oraz druk wniosku dostępne na stronie BIP: www.starostwo.wloszczowa.eobip

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podziękowania pacjentów

Poniżej prezentujemy opinie pacjentów nt pobytu w naszym szpitalu....