Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Przedłużeniem świadczeń lekarskich  i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest Nocna i Świąteczna Opieka  Zdrowotna (NiŚOZ).

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia.

Opieka całodobowa działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

”–to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane odpowiednio przez lekarza POZ lub pielęgniarkę POZ w formie porad w warunkach ambulatoryjnych w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (święta) od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego; 

Świadczenia Nocnej i Świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji:

Utraty przytomności,

Nagłych zaburzeń świadomości,

Nagłej duszności,

Złamań, upadków z wysokości,

Wypadków komunikacyjnych,

Urazów,

Porażenia prądem elektrycznym,

Porodu i połogu.

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego  999 lub 112.

Kierownikiem NiŚOZ jest : lek.med Joanna Salamon - Pandewa