Poradnia gruźlicy i chorób płuc


Telefon: 378 24 01 do 09, wew. 257  

 

lek. med. Katarzyna Cysewska

lek. med. Stanisław Nieleszczuk

pielęgniarka - Beata Jaskólska, Anna Dytkowska

 

Zadania poradni:

  • Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych pacjentom z chorobami płuc, kierowanym do poradni.
  •  Kierowanie do szpitala pacjentów z rozpoznaną gruźlicą i innymi chorobami wymagającymi hospitalizacji.
  •  Kierowanie na dodatkowe badania diagnostyczne.
  •  Prowadzenie ewidencji pacjentów z gruźlicą.
  •  Realizacja programu profilaktyki gruźlicy w zakresie dotyczącymi poradni.

 

HARMONOGRAM PRACY PORADNI:

Poniedziałek:


lek. med. Katarzyna Cysewska 10:00 - 12:00

lek. med. Stanisław Nieleszczuk 13:00 - 19:00

Wtorek:

lek. med. Stanisław Nieleszczuk 8:00 - 14:30

Środa:

lek. med. Stanisław Nieleszczuk 8:00 - 14:30