Od zaraz


13.08.2019r.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni kucharza z wykształceniem kierunkowym.

 Forma zatrudnienia: warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 238.


 

21.06.2019r.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni pielęgniarkę lub położną z kwalifikacjami pracy w Oddziale Neonatologicznym.

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie - warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


 

07.06.2019r.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni koordynatora ds. utrzymania czystości.

 Do obowiązków zatrudnionego należeć będzie: koordynowanie pracą podległego personelu salowych i sprzątaczek, kompleksowe utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego we wszystkich komórkach szpitala, nadzór nad prawidłową realizacją zadań.

 Forma zatrudnienia oraz warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


03.06.2019r.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni lekarza na stanowisko kierownika Oddziału Chirurgicznego Ogólnego.

 Forma zatrudnienia: warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


09.05.2019r.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni położną od zaraz !

 Forma zatrudnienia oraz warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.24.04.2019r.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni lekarza chirurga na dyżury

 Forma zatrudnienia: umowa cywilno - prawna,  warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz Lekarzy Anestezjologów

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie, kontrakt,  warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


 25.03.2019r.

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Buku-Zdroju zatrudni od zaraz kierowcę (kobieta lub mężczyzna)  z uprawnieniami prawo jazdy kategorii B oraz z posiadanym stopniem niepełnosprawności. Teren i zakres pracy: wyjazdy z lekarzem w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz realizowanie bieżących spraw wynikających z działalnosci Zespołu Opieki Zdrowotnej.


Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Warunki do uzgodnienia  pod nr tel. 41 378 24 04 wew. 337.


 

22.03.2019r.  

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni lekarza chirurga na dyżury

 Forma zatrudnienia: umowa cywilno - prawna,  warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


15.02.2019r.  

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz Anestezjologów

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie, kontrakt,  warunki do uzgodnienia  tel. 41 378 24 04 wew. 339.


15.02.2019r.  

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz Diagnostę Laboratoryjnego

 Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia   tel. 41 378 24 04 wew. 339.


03.01.2019 r. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni elektryka z kwalifikacjami do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu urządzeń i sieci elektrycznej.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339.

03.10.2018 r. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii.

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339.

 03.10.2018 r. 

Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników sprawujących opiekę nad osobami zależnymi w projekcie "Hospicjum Domowe". Szczegóły zapytania pod numerem telefonu: 41 378 24 01 wew 339.

Link do dokumentacji

ROZSTRZYGNIĘTO

 03.10.2018 r. 

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń w projekcie "Hospicjum Domowe". Szczegóły zapytania pod numerem telefonu: 41 378 24 01 wew 339

Link do dokumetacji

ROZSTRZYGNIĘTO

11.09.2018 r. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz kierowcę z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością.      
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax 41 378 24 04 wew. 339

 


 

 17.08.2018 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339.


 26.04.2018r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz psychologa do opieki nad opiekunami osób zależnych w Hospicjum Domowym. 
Wymagane kwalifikacje - potwierdzenie ukończenia studiów kierunkowych.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia, tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339.


26.04.2018r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pielęgniarki instrumentariuszki.
Wymagane kwalifikacje - minimum kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339 (etat, umowa cywilno-prawna, dyżury).


15.02.2018 r. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz dwóch kierowców z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością.      
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax 41 378 24 04 wew. 339


 08.02.2018 r.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pielęgniarki instrumentariuszki.
Wymagane kwalifikacje:
- w przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub specjalizacja w tej dziedzinie pielęgniarstwa.
- w przypadku pielęgniarek instrumentariuszek kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja w tej dziedzinie.
Zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339 (etat, umowa cywilno-prawna, dyżury).


30.11.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz pielęgniarki w Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Blok Operacyjny. Mile widziane kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizacja w tej dziedzinie, kurs podstawowy kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  operacyjnego).

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia
tel./fax 41 378 24 04 wew. 339.

  


 

22.11.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów z zakresu pulmonologii, pediatrii, geriatrii, chorób wewnętrznych i radiologii. W zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii istnieje możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania specjalizacji.
Zatrudnimy również lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece medycznej.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax. 41 378 24 04 wew. 339(etat, umowa cywilno-prawna, dyżury).

 


28.06.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz pielęgniarkę specjalistkę w dziedzinie neonatologii lub z doświadczeniem pracy na Oddziale Neonatologicznym (Noworodkowym).      
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax 41 378 24 04 wew. 339

 


 

21.06.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz lekarza pediatrę.      
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia tel./fax 41 378 24 04 wew. 339

 


12.05.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz osobę na stanowisko księgowa/księgowy, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.12.04.2017 r.

 ZOZ w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz osoby posiadające kwalifikacje opiekunów medycznych oraz pomoce medyczne.
Do głównych zadań opiekunów medycznych i pomocy medycznych zalicza się m.in.:
- pomoc pacjentom w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
- rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych,
- współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi,
- pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
- wykonywanie zabiegów higienicznych u osób niesamodzielnych i chorych,
- nawiązanie i utrzymanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi.
Formy zatrudnienia: umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenie (preferowane).
Telefon kontaktowy: 41 378 24 04 wew. 339

 


 24.03.2017 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz pielęgniarki anestezjologiczne posiadające minimum - kurs kwalifikacyjny z anestezjologi i intensywnej terapii lub specjalizację w tej dziedzinie.      

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie - minimum 80 godzin miesięcznie, itp.)  tel./fax 41 378 24 04 wew. 339

 30.01.2017r.  

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudni od zaraz Diagnostów Laboratoryjnych.

 Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)  tel./fax 41 378 24 04 wew. 339.

 


 


Nie przegap

więcej

Ważne wydarzenia