Punkty pobrań


1. Budynek ZOZ , parter pokój nr 1 i 2 - pobieralnia dla dorosłych

    Budynek ZOZ, parter, pokój nr 3 - pobieralnia dla dzieci

                      Pobieralnie czynne w godzinach od 715 do 1030 (dwa gabinety)