Wiadomości - Aktualności

Zakończony montaż klimatyzacji i wentylacji w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

Dodał: lukasz Data: 2019-01-11 09:32:50 (czytane: 739)

Wartość zadania to kwota: 507 184,87 zł z czego na podstawie umowy numer SOZ/3153/3/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., dotacja celowa z budżetu Powiatu Buskiego wyniosła 491 185 zł.

Inwestycja została zrealizowana w pomieszczeniach Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (wraz z Traktem Porodowym), które zostały dostosowane do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Przedmiotowa inwestycja wieńczy podjęte i wykonane prace w Oddziale Ginekologiczno Położniczym wraz z Traktem Porodowym, które zwiększają komfort pobytu pacjentek w oddziale oraz ich bezpieczeństwo podczas porodu. Trakt Porodowy spełnia dziś najwyższe standardy i przede wszystkim uwzględnione zostały wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

Zobacz także

Buski Szpital z myślą o seniorach

Dodane: 2019-09-19 12:51 - czytane (36)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

POZ przy buskim szpitalu – harmonogram pracy lekarzy na 2019 rok

Przedstawiamy Państwu harmonogram pracy lekarzy na 2019 rok. Przypominamy, że w naszej placówce mają Państwo zapewnioną kompleksowość...