Certyfikaty


Certyfikaty

Laboratorium posiada certyfikaty uczestnictwa:

Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań RIQASRIQAS_CC_IX2022_III2023.jpgRIQAS_CC_IV2023_IX2023.jpgRIQAS_Hematology_IX2022_III2023.jpgRIQAS_Hematology_III2023_IX2023.jpgRIQAS_Immuno_I2023_VI2023.jpgRIQAS_BloodGas_2022.jpgRIQAS_Koagulaza_2022.jpgRIQAS_HIV_VII2022_VI2023.jpgRIQAS_Protein_III2023_VIII2023.jpgRIQAS_HbA1C_2022.jpgRIQAS_Cardiac_IX2022_II2023.jpg

 Lab_clip_6.png
Programu Powszechnego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi


Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej "POLMICRO"Polmikro_2022.jpg

Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality.Labquality_2022.jpg


Laboratorium znajduje się w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 387. Zaswiadczenie_rejestracyjne.jpg

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
IHT_SprawdzianQ2.jpg

Międzynarodowego Ośrodka Badania Jakości INSTANDINSTAND_Certyfikat_2023.jpgINSTAND_uczestnictwo_2023.jpg

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Certyfikat_RCKiK_2022.jpg