Hospicjum Domowe


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Hospicjum domowe

Realizacja: Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie", a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Okres realizacji: 2018-03-01  -  2019-08-31

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie: powiat buski, powiat kazimierski, powiat pińczowski.


 stopka.jpg


 


Nie przegap

więcej

Ważne wydarzenia