Izba Przyjęć


Telefon: 41 378 24 01 ... 08 wew. 229 

Tel. Komórkowy: 576 422 999. 

 
Pielęgniarka koordynująca:
mgr piel. Zofia Abratańska

 

W Izbie Przyjęć udzielana jest pomoc ambulatoryjna oraz przyjęcia pacjentów w stanach zagrożenia życia lub zdrowia, po urazach, zatruciach i wypadkach. Należy pamiętać, że podstawowym przeznaczeniem pomocy ambulatoryjnej w Izbie Przyjęć jest ratowanie zdrowia i życia, a nie udzielania pomocy, którą można otrzymać w ciągu dnia u swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty.

W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe.

Przyjęcia pacjentów.

 Izba Przyjęć dokonuje przyjęć pacjentów kierowanych w trybie planowym (skierowane) w oddziały szpitalne: oddział geriatrii, oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddział chirurgiczny ogólny, oddział pediatryczny.

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Oddział chorób Zakaźnych podsiadają osobne Izby Przyjęć.

Przyjęcie pacjenta w oddział szpitalny

Każdy pacjent zgłaszający się do szpitala (na Izbę Przyjęć) celem przyjęcia w oddział szpitalny powinien posiadać następujące dokumenty:

  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych
  • Dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  • Dotychczasową dokumentacje medyczną, zwłaszcza karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych
  • Aktualne wyniki badań
  • Potwierdzenie do świadczeń zdrowotnych

Uwaga:  Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, że pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np. legitymacji rencisty, emeryta, książeczki zdrowia. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani do szpitala w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie  pobytu w szpitalu.

Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia
i upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej przeprowadzane jest przez pracownika ( pielęgniarkę/ ratownika med.) Izby Przyjęć w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Pracownik Izby Przyjęć dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta.

Rzeczy osobiste

Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie:

  • piżamy
  • szlafroka
  • obuwia domowego
  • przyborów toaletowych(pasta i szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w depozycie ubrań na życzenie pacjenta. Spisu rzeczy dokonuje pracownik Izby Przyjęć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które są potwierdzone podpisem pacjenta. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje w Izbie Przyjęć. Wydanie ubrania odbywa się w miejscu jego pozostawienia – Izbie przyjęć Szpitala, za okazaniem otrzymanego przy przyjęciu pokwitowania. 

Depozyt

Rzeczy wartościowe pacjent może złożyć w depozycie szpitala. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi jego dane osobowe, spis i cechy  pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi  w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

Uwaga:  Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.