Lekarze


lek. med. Piotr Cysewski

  • Kierownik POZ

Specjalizacje:

  • Choroby wewnętrzne (2013-11-20, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

lek. med.  Krystyna Pałys - Podesek

Specjalizacje:

  • Choroby wewnętrzne

lek. med. Joanna Salamon-Pandewa

  • Choroby wewnętrzne (2014-04-14 - 2019-04-13)

lek. med. Ryszard Starnowski

Specjalizacje:

  • Medycyna przemysłowa (1971-04-02, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)
  • Choroby wewnętrzne  (1972-04-13, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)

Stopnie i tytuły naukowe:

  • doktor n. medycznych (1983-11-09, Akademia Medyczna w Warszawie)
lek. med. Robert Klamka

Specjalizacje:

  • Choroby wewnętrzne (2000-04-11, Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach)
  • Choroby wewnętrzne (2007-04-20, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

lek.med Joanna Rogowska