Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dotyczy wyłącznie sytuacji nagłych i nie obejmuje procesu leczenia właściwego dla podstawowej opieki zdrowotnej, a także sytuacji, gdzie wymagana jest hospitalizacja.

Świadczenia w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 następnego dnia oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji:

-  utraty przytomności,

-  nagłych zaburzeń świadomości,

-  nagłej duszności,

-  złamań, upadków z wysokości,

-  wypadków komunikacyjnych,

-  urazów,

-  porażenia prądem elektrycznym,

-  porodu i połogu.

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego  999 lub 112.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nie przewiduje udzielania świadczeń przez lekarza pediatrę.

 

Kierownikiem NiŚOZ jest lek. med. Joanna Salamon - Pandewa