Oddział anestezjologii i intensywnej terapii


Telefon: 41 378 24 01

Lekarski – wew. 259

Pielęgniarka koordynująca – wew. 297

Pielęgniarki – wew. 273

 


 

Kierownika:
lek. med. Krystyna Sztafrowska  - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Starszy asystent:
lek. med. Joanna Piotrowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Jolanta Zioło - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Piotr Szczerba - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Tomasz Cugowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Wojciech Książek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Grażyna Paczkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek .med. Zuzanna Sagan - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Dariusz Szpak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Aleksandra Abramowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek.med. Barbbara Warias-Romańczuk -
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Asystent:
lek. med. Michał Hajkowski

Młodszy asystent:
lek. med. Małgorzata Bryk
lek. med. Krzysztof Kozubowski
lek. med. Marek Zając
lek. med. Grzegorz Leśniak
lek.med. Łukasz Kisiel-Dorohinicki

Pielęgniarka koordynująca: Krystyna Klik

 

 Zadania oddziału:

 • przeprowadzanie badań anestezjologicznych i kwalifikacja do znieczulenia pacjentów planowanych do zabiegu operacyjnego.
 • przeprowadzanie znieczuleń na Bloku Operacyjnym i salach zabiegowych szpitala.
 • konsultowanie pacjentów w stanach zagrożenia życia w oddziałach szpitalnych.
 • koordynacja lub przeprowadzania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS (Advanced Life Suport) wobec pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia w oddziałach szpitalnych zgodnie z algorytmem ALS w nagłym zatrzymani krążenia.
 • stała gotowość do prowadzenia akcji reanimacyjnych na wezwanie personelu szpitala.
 • prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów będących w stanie zagrożenia życia oraz pacjentów wymagających podtrzymywania funkcji życiowych.
 • nadzór nad prowadzonym w szpitalu procesem leczenia bólu.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest samodzielną, podstawową komórką organizacyjną Szpitala Rejonowego w Busku - Zdroju. Oddział usytuowany jest na parterze szpitala, w sąsiedztwie Izby Przyjęć.
Intensywna Terapia działa w strukturach szpitala od 1997r. Od października 2013r. to nowoczesny 6-stanowiskowy oddział wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę, zapewniającą najlepszy standard leczenia. Każde stanowisko wyposażone jest w respirator Bennet 840 pozwalający leczyć niewydolność oddechową, monitory umożliwiające pełne monitorowanie parametrów życiowych, pompy infuzyjne służące do precyzyjnego podawania leków i płynów infuzyjnych. Każde łóżko wyposażone jest w materac przeciwodleżynowy. W oddziale istnieje możliwość wykonanie RTG, oraz zabiegu hemodiafiltracji.

W oddziale leczeni są chorzy:

 • w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • z obrażeniami wielonarządowymi
 • z ciężkimi zatruciami
 • z niewydolnością oddechową leczoną za pomocą wentylacji mechanicznej
 • z zakażeniami przebiegającymi ze wstrząsem

Anestezjologia to:

 • znieczulenia do wszystkich zabiegów operacyjnych (ogólne i regionalne), które świadczone są na 6 stanowiskach znieczulenia, wyposażonych w aparaturę medyczna z pełnym zakresem monitorowania podstawowych funkcji życiowych
 • znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i leczniczych
 • kaniulacja centralnych żył
 • konsultacje chorych do zabiegów operacyjnych
 • reanimacje tj. działania mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania

Praca w oddziale trwa całą dobę i jest zabezpieczana przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki z kwalifikacjami z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Kadra oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje, co skutkuje wysokim poziomem udzielanych świadczeń, a także wprowadzaniem najnowocześniejszych sposobów leczenia. Dbamy również o to aby chorzy i ich bliscy objęci naszą opieką jak najlepiej znosili trudne dla nich chwile.