Oddział chirurgiczny ogólny


Telefon: 41 378 24 01

Kierownik – 279

Lekarski – wew. 278

Pielęgniarka koordynująca – 285

Pielęgniarki – 318


Kierownik:
lek. med. Włodzimierz Śliwiński - specjalista chirurg

Z-ca kierownika:
lek. med. Mariusz Sobowski - specjalista chirurg

Starszy asystent:
dr n.med. Sławomir Włodarczyk - specjalista chirurg
lek. med. Paweł Szymański - specjalista chirurg
lek. med. Jakub Pazera -
specjalista chirurg

Młodszy asystent:
lek. med. Adam Skotniczny

lek. med.
Oleh Valkovskyi

lek. med. Viktor Fedoryshyn

Dodatkowi specjaliści:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki - specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej- udziela stałych konsultacji na oddziale

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Owczarczyk

Odział Chirurgiczny Ogólny usytuowany jest na III piętrze budynku głównego szpitala, liczy 30 łóżek.


Zadania oddziału:
• Prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniami: przewodu pokarmowego, tarczycy, trzustki, dróg żółciowych, układu żylnego kończyn dolnych.
• Kwalifikowanie pacjentów i przeprowadzanie planowych i nieplanowych zabiegów operacyjnych.


Wykonujemy operacje usunięcia tarczycy korzystając z pomocy neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań tego zabiegu.
Pacjenci diagnozowani są w Pracowni Ultrasonograficznej, Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
Ściśle współpracujemy z doskonale wyposażoną Pracownią Endoskopową, w której obok zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie górnego jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy także badania i zabiegi na drogach żółciowych - ECPW.


W oddziale wykonywane, są zabiegi z zakresu:
• chirurgii endokrynologicznej, w tym operacje wola, przytarczyc;
• chirurgii ogólnej, w tym operacje przepuklin metodami z wszczepem syntetycznym, małoinwazyjne zabiegi z zakresu chorób proktologicznych;
• chirurgii laparoskopowej - pęcherzyka żółciowego, przepuklin, wyrostka robaczkowego, perforacje przewodu pokarmowego (żołądka)

Przyjęcia pacjentów do zabiegów planowych

 Badanie kwalifikacyjne do zabiegu operacyjnego przeprowadzi Kierownik Oddziału lub lekarz przez niego wyznaczony, który równocześnie ustali rodzaj i zakres planowanej operacji, wyznaczy jej termin oraz określi sposób przygotowania Pacjenta do zabiegu. Właściwe przyjęcie do szpitala nastąpi dopiero w przeddzień zabiegu. 

Lista wymaganych badań do planowych operacji:

 • grupa krwi
 • morfologia krwi
 • glukoza
 • elektrolity (Na, K)
 • mocznik
 • kreatynina
 • układ krzepnięcia (APTT, INR)
 • badanie ogólne moczu
 • badanie HCV
 • RTG klatki piersiowej z opisem
 • badanie EKG z opisem (osoby powyżej 45 roku życia)
 • badanie USG Doppler żył (do zabiegu żylaków podudzi)

Przygotowanie do zabiegu:

 • na tydzień przed operacją nie spożywać słodyczy oraz napojów gazowanych
 • jeden dzień przed przyjęciem do szpitala dieta lekkostrawna bez potraw smażonych, wzdymających

 Wraz ze skierowaniem pacjent powinien zabrać aktualne wyniki badań (zgodnie z powyższą listą i zaleceniami lekarza kwalifikującego do zabiegu operacyjnego) i zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (2 dawki), co najmniej na 6 tygodni przed planowaną operacją. Szczegółowych informacji na temat szczepień udziela lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentów, którzy nie mają ważnego wyniku grupy krwi prosimy o zgłaszanie się

do laboratorium w celu  jej oznaczenia. Brak wyniku grupy krwi lub brak innych ważnych informacji o dotychczasowym leczeniu może spowodować nie odbycie się operacji. Proszę pamiętać, aby w dniu przyjęcia do szpitala nie przyjmować posiłków ani napojów.

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się do Izby Przyjęć  

Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić:

 • skierowanie do szpitala
 • dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL
 • aktualne wyniki badań (wykonane 48 godzin przed zabiegiem)
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciw żółtaczce typu B lub poziom przeciwciał anty-HB-s (odporność na żółtaczkę)
 • grupę krwi – oryginalny dokument z aktualnymi danymi osobowymi
 • karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji (jeżeli są)
 • badania diagnostyczne do zabiegu (TK, USG, RTG, MR)
 • dokumentację medyczną chorób współistniejących – zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę (np. neurologa, kardiologa, endokrynologa) o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego, jeżeli Pacjent leczy się przewlekle
 • leki stale stosowane

 Warunki przyjęcia do pobrania