Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej


Telefon: 41 378 24 01

Lekarze: 266

Pielęgniarki: 265

Sekretarki: 267


Kierownik:
lek. med. Marcin Zioło - specjalista ortopedii i traumatologii

Zastępca Kierownika:
lek. med. Jacek Piątek - specjalista ortopedii i traumatologii 

Starszy asystent:
lek. med. Rafał Pierściński - specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Robert Skorupa - specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Ireneusz Bogunia - specjalista ortopedii i traumatologii
lek. med. Paweł Lopart - specjalista z ortopedii i traumatologii
lek. med. Mateusz Majcher -  specjalista z ortopedii i traumatologii
lek. med. Włodzimierz Witwicki -  specjalista z ortopedii i traumatologii
lek. med. Krzysztof Kotlarz - starszy asystent
lek. med. Jarosław Rożek - starszy asystent

Asystent:

lek. med. Artur Krochmal 

Pielęgniarka koordynująca: Justyna Socha

Zadania oddziału:

  • Prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniami i urazami narządu ruchu.
  • Protezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
  • Protezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego
  • Zabiegi artroskopowe stawu kolanowego (m.in. rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego, szycie uszkodzeń łąkotki), stawu skokowego, stawu ramiennego (m. in. niestabilności stawu ramiennego, zespoły ciasnoty podbarkowej, uszkodzeń stożka rotorów)
  • Operacje naprawcze chrząstki - przeszczepy chrząstki, uzupełnianie ubytków z pomocą membran kolagenowych wraz z komórkami macierzystymi, wszczepy Chopina.
  • Operacyjne i zachowawcze leczenie złamań kończyn górnych i dolnych. 

Oddział oferuje pełna gamę usług z zakresu chirurgii urazowej dysponując nowoczesnym sprzętem i materiałami zespalającymi jak gwoździe śródszpikowe, zespolenia dynamiczne, stabilizatory zewnętrzne itp.

Przyjęcia pacjentów do zabiegów planowych

Badanie kwalifikacyjne do zabiegu operacyjnego przeprowadzi Kierownik Oddziału lub lekarz przez niego wyznaczony, który równocześnie ustali rodzaj i zakres planowanej operacji, wyznaczy jej termin oraz określi sposób przygotowania Pacjenta do zabiegu. Właściwe przyjęcie do szpitala nastąpi dopiero w przeddzień zabiegu. 

Lista wymaganych badań do planowych operacji: 

o grupa krwi 

o morfologia krwi

o glukoza

o elektrolity (Na, K)

o mocznik 

o kreatynina

o układ krzepnięcia (APTT, INR)

o badanie ogólne moczu

o badanie HCV

o RTG klatki piersiowej z opisem

o badanie EKG z opisem (osoby powyżej 45 roku życia)


Przygotowanie do zabiegu:

jeden dzień przed przyjęciem do szpitala dieta lekkostrawna bez potraw smażonych, wzdymających 

Wraz ze skierowaniem pacjent powinien zabrać aktualne wyniki badań (zgodnie z powyższą listą i zaleceniami lekarza kwalifikującego do zabiegu operacyjnego) i zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (2 dawki), co najmniej na 6 tygodni przed planowaną operacją. Szczegółowych informacji na temat szczepień udziela lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentów, którzy nie mają ważnego wyniku grupy krwi prosimy o zgłaszanie się do laboratorium w celu  jej oznaczenia. Brak wyniku grupy krwi lub brak innych ważnych informacji o dotychczasowym leczeniu może spowodować nie odbycie się operacji. Proszę pamiętać, aby w dniu przyjęcia do szpitala nie przyjmować posiłków ani napojów.

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się do Izby Przyjęć  

Dla dopełnienia formalności związanych z przyjęciem należy przedstawić:

skierowanie do szpitala

dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL

aktualne wyniki badań (wykonane 48 godzin przed zabiegiem)

zaświadczenie o szczepieniu przeciw żółtaczce typu B lub poziom przeciwciał anty-HB-s (odporność na żółtaczkę)

grupę krwi – oryginalny dokument z aktualnymi danymi osobowymi

karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji (jeżeli są)

badania diagnostyczne do zabiegu (TK, USG, RTG, MR)

dokumentację medyczną chorób współistniejących – zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę (np. neurologa, kardiologa, endokrynologa) o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego, jeżeli Pacjent leczy się przewlekle

leki stale stosowane

 Warunki przyjęcia do pobrania