Oddział chorób wewnętrznych


Telefon: 41 378 24 01

Kierownik – wew. 300

Lekarski – wew. 301

Pielęgniarka koordynująca – wew. 302

Pielęgniarki – wew. 304


Kierownik:
lek. med. Jarosław Dobrowolski - specjalista chorób wewnętrznych

Starszy asystent:
lek. med. Krzysztof Dziewirz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Kamil Cesarz - specjalista chorób wewnętrznych

Młodszy asystent:
lek. med. Joanna Salamon-Pandewa
- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Olesia Valkovska

Pielęgniarka koordynująca:
mgr piel. Dorota Śledź

Zadania oddziału:

 • Prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów z nieoperacyjnymi schorzeniami narządów wewnętrznych m.in.: niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, POChP, zapalenie płuc, nadczynność i niedoczynność tarczycy, niedokrwistość niedoborowa, choroby nowotworowe.
 • Przygotowanie pacjentów do hemodializy.
Oddział dysponuje 25 łóżkami, na jedno, dwu i czteroosobowych salach w tym wydzieloną czterołóżkową salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Oddział sprawuje opiekę diagnostyczno terapeutyczną nad chorymi ze schorzeniami:
 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • układu moczowego
 • układu pokarmowego
 • układu krwiotwórczego
 • schorzeń endokrynologicznych

Oddział zapewnia pełna nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną - echo serca, próba wysiłkowa, holter ekg, holter ciśnieniowy. W oddziale diagnozuje się i leczy chorych z niewydolnością nerek oraz przygotowuje do zabiegu hemodializy.

Personel oddziału zajmuje się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród chorych i ich rodzin w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia, edukacji pacjentów z cukrzycą, zapobiegania, pielęgnacji i leczenia ran i odleżyn oraz edukację w innych jednostkach chorobowych.

Najczęściej leczone jednostki chorobowe na oddziale:

 • niewydolność krążenia
 • choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • cukrzyca
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • zapalenie płuc odoskrzelowe
 • przewlekła niewydolność nerek
 • infekcje dróg moczowych
 • nadczynność i niedoczynność tarczycy