Oddział chorób zakaźnych


Telefon: 41 378 24 01

Lekarski – wew. 237

Pielęgniarki – wew. 335


  Kierownik:
  lek. med. Grażyna Cieślik - specjalista chorób zakaźnych

  Zastępca kierownika:
  dr n. med. Ewa Dutkiewicz - specjalista chorób zakaźnych
   
  Młodszy asystent:
  lek. med. Anna Smoleńska - specjalista chorób zakaźnych
  lek. med. Aleksandra Godowska-Nogaś - specjalista chorób zakaźnych
  lek. med. Mariia Kretska
  lek. med. Klaudia Fedorek-Foltyn

  Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Kuc

  Zadania oddziału:

  Prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniami zakaźnymi i niezakaźnymi w zakresie:

  • chorób zakaźnych i pasożytniczych przewodu pokarmowego oraz nieswoistego niezakaźnego zapalenia jelit,
  • chorób dróg żółciowych,
  • zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby,
  • bakteryjnych chorób odzwierzęcych,
  • bakteryjnych chorób zakaźnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • zapalnych i niezapalnych, bakteryjnych i wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego,
  • zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności,
  • wirusowych chorób zakaźnych
  • zakażeń skóry i tkanki podskórnej,
  • artropatii zakaźnych
  • zakażeń układu moczowo - płciowego,
  • bakteryjnych i wirusowych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych.

  Oddział posiada 12 łóżek.