Oddział neonatologiczny


Telefon: 41 378 24 01

Kierownik – wew. 224
Położna koordynująca – wew. 321
Położne – wew. 225


Kierownik oddziału: 

lek. med. Grażyna Mącznik - specjalista z neonatologii i pediatrii

Położna koordynująca:
mgr Ewelina Czajka

 

Charakterystyka oddziału

Oddział Neonatologiczny jest oddziałem działającym w ramach I stopnia referencji. Dysponuje 5 łóżkami dla noworodków zdrowych w systemie matka z dzieckiem w salach 1- lub 2-osobowych oraz realizuje opiekę i leczenie chorego noworodka na salach bezpośredniego i wzmożonego nadzoru. 
Oddział dysponuje doświadczonym personelem, który stale podnosi kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i sympozjach.


Zadania oddziału
•    całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska nad noworodkiem zdrowym
•    wstępna diagnostyka wad rozwojowych
•    nieinwazyjne wspomaganie oddechu metodą Cepap
•    realizacja programu karmienia piersią
•    program badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, SMA, chorób tarczycy i chorób metabolicznych
•    realizowanie programu przesiewowego badania słuchu
•    wykonywanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień
•    wstępna diagnostyka wad rozwojowych.

Zaplecze diagnostyczno – medyczne oddziału:
•    Kardiomonitory
•    Inkubatory zamknięte i otwarte
•    Pulsoksymetry
•    Urządzenie do badania słuchu
•    Zestawy do wspomagania oddechu noworodków
•    Stanowiska do resuscytacji
•    Pompy infuzyjne


Matki przebywające ze swoimi dziećmi na oddziale mogą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących prawidłowego karmienia piersią, pielęgnacji i opieki nad dziećmi. Informujemy o stanie zdrowia dziecka każdorazowo na życzenie rodziców, a także dbamy o przyjemną i ciepłą atmosferę.
System ten rozwija więź uczuciową między matką a nowo urodzonym dzieckiem oraz  umożliwia karmienie piersią na życzenie.

Oddział dysponuje sprzętem medycznym zakupowym przez

 serce.jpg