Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej


Telefon: 41 378 24 01

Gabinet Kierownika: 286

Dyżurka Pielęgniarek: 324

Pielęgniarka koordynująca: 296


Kierownik Oddziału:
lek.med. Modesta Górniak - specjalista rehabilitacji medycznej

Starszy asystent:
dr n. med. Bogusław Buras - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca:
mgr pielęgniarstwa Anna Makowska

Zadania oddziału

Zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym umożliwia szybszy powrót chorego do sprawności oraz zapobiegnie jego wykluczeniu i umożliwia szybszą aktywność zawodową czy społeczną (osoby sprawujące faktyczną opiekę nad chorym mogą w krótszym czasie powrócić do aktywności zawodowej i społecznej), poprawa komfortu życia pacjentów, uwalnia ich od bólu, poprawia samodzielność i umożliwia uniezależnienie się od wsparcia osób trzecich.

W skład naszego zespołu wchodzą lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, fizjoterapeuci, pielęgniarki oraz psycholog. Pacjenci Oddziału mają zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistów z innych dziedzin.

Oddział dysponuje 25 łóżkami.

Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału Rehabilitacji

  • Przyjęcie do Szpitala odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

a) lekarzy oddziałów: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych,

b) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

  • Termin planowego przyjęcia pacjenta do Szpitala ustalany jest w Izbie Przyjęć po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
  • Kwalifikacje pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00 – 13.00 w Izbie Przyjęć.
  • Na kwalifikację pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala oraz z posiadaną aktualną dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie (karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych oraz opisy badań obrazowych).
  • Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.

Po kwalifikacji określa tryb przyjęcia pacjenta poprzez opisanie skierowania adnotacją:

1) do przyjęcia planowego;

2) do przyjęcia w trybie pilnym;

3) odmowa hospitalizacji.

  • W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego w trybie stacjonarnym (hospitalizacja    całodobowa), skierowanie lekarskie rejestrowane jest na Liście Oczekujących na przyjęcie w oddział.