Oddział gruźlicy i chorób płuc


Telefony:

 Kierownik Oddziału: 41 378 24 01 wew. 460 lub 536 843 052
 Lekarze: 41 378 24 01 wew. 461 lub 537 090 568
 Pielęgniarka Koordynująca: 41 378 24 01 wew. 462
 Izba Przyjęć przy Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc: 41 378 24 01 wew. 463 lub 531 706 984
 Sekretarka medyczna:  41 378 24 01 wew. 464 lub 537 187 258
 Gabinet zabiegowy: 41 378 24 01 wew. 329