Opis projektu


BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA
w znieczuleniu

stopka.jpg

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Badam się - program profilaktyki raka jelita grubego”

Celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia wykrywalności raka jelita grubego poprzez przeprowadzenie    w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. badań kolonoskopowych obejmujących 850 mieszkańców 4 powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

A5_ulotka.jpg 

A5_ulotka_B.jpg 

ZADZWOŃ 

Rejestracja i informacja: 41 378 24 01 wew. 227

Wartość projektu to: 886 521,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 797 869,12 zł, oraz wkład własny ZOZ: 88 652,13 zł.

Grupa docelowa projektu to osoby:

  • w wieku 50 - 65 lat,
  • w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u których rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25 - 49 lat z rodzin,  w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego nawiązujący z polipowatością (HNPCC),
  • z powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego  i kazimierskiego.

Wykluczeniem udziału w badaniach:

  • jest stwierdzony fakt  wykonania badania kolonoskopowego w ciągu ostatnich 10 lat,
  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.