Pobyt na oddziale


Wiadomym jest, że każdy nawet najkrótszy pobyt w szpitalu wiąże się ze stresem. Aby ułatwić Państwu te chwile, poniżej zamieszczamy informacje, które będą przydatne dla wszystkich naszych pacjentów. Poniższe wskazówki pozwolą Państwu lepiej przygotować się do pobytu w naszej placówce.

Posiłki

Pacjenci otrzymują trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja). Przy wskazaniach medycznych istnieje możliwość ograniczenia ilości posiłków lub też otrzymywanie, w miarę możliwości szpitala, posiłków specjalnych.

Wizyty/obchód

Wizyty lekarskie odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu doby - rano i wieczorem i obejmują wszystkich pacjentów. Sposób prowadzenia wizyty porannej zwarte są w regulaminach wewnętrznych poszczególnych oddziałów. Wizytę wieczorną prowadzi lekarz dyżurny z udziałem pielęgniarki/położnej dyżurnej.

Prawa i obowiązki pacjenta

Na terenie szpitala, prawa i obowiązki pacjenta reguluje Karta Praw Pacjenta oraz wszystkie przepisy prawa.

medycyna.jpg