Personel


Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej:

mgr analityki medycznej Małgorzata Jońska - Jarmuszczak

specjalista diagnostyki laboratoryjnej

 

W Laboratorium pracują Diagności Laboratoryjni, młodsi asystencji , technicy analityki medycznej i pomoce laboratoryjne.

Część diagnostów posiada specjalizacje z diagnostyki laboratoryjnej, laboratoryjnej diagnostyki medycznej, analityki klinicznej, a jedna osoba jest w trakcje robienia specjalizacji z mikrobiologii.

Wszyscy diagności uczestniczą  w szkoleniach, kursach, konferencjach organizowanych przez  PTDL, centra naukowe, a cały personel laboratorium aktywnie bierze udział w szkoleniach ogólnozakładowych
i  wewnątrz-laboratoryjnych. Ustawiczne kształcenie podnosi nasze kwalifikacje, odświeża i poszerza wiedzę. Staramy się być na bieżąco z nowymi badaniami pojawiającymi się w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Wszystko to robimy po to, aby zapewnić naszym kontrahentom, klientom, czyli wszystkim Państwu, którzy korzystacie z naszych usług jak najwyższą jakość , szybkość uzyskiwanych wyników i  pełne zadowolenie.  Właściwy wynik we właściwym czasie we właściwej próbce.