Poradnia Medycyny Pracy


Konsultacji udziela dr n. med. Ryszard Starnowski

Godziny otwarcia Poradni Medycyny Pracy

Wtorek – 12.00 - 14.00

Piątek – 9.00 - 10.30

 
Zakres realizowanych świadczeń przez poradnię:

·         wykonanie badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych zwanych dalej profilaktycznymi,

·         wydawanie orzeczeń lekarskich dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,

·         sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy,

·         wydawanie zaświadczeń o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy,

Realizacja badań profilaktycznych odbywa się na podstawie skierowania otrzymanego od pracodawcy – zleceniodawcy, na podstawie zawartej umowy lub zlecenia indywidualnego.

Warto skorzystać z możliwości wykonania okresowych badań akurat w naszej placówce, oferujemy bowiem kompleksowe usługi, od porady po szeroką gamę badań.
Informujemy o możliwości zawierania umów z zakładami pracy na świadczenie badań okresowych pracowników. Co ważne, orzeczenie będzie ważne 3 lata od wydania.

Medycyna pracy obsługuje zakłady pracy z którymi ZOZ w Busku-Zdroju podpisał umowę na dany rok kalendarzowy.