Przyjęcie do szpitala


 Co każdy pacjent powinien mieć ze sobą?

  •     skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych
  •     dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  •     dokumentacje medyczną zwłaszcza karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu
  •     aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu
  •     poświadczenie prawa do świadczeń zdrowotnych
  •     piżamę, pantofle, klapki pod prysznic, szlafrok
  •     przybory toaletowe (pasta, szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)


Gdzie powinien się zgłosić pacjent?

    Na Izbę Przyjęć

Jakie warunki oferuje szpital?

    W szpitalu pacjenci leżą w salach 2-4 osobowych, przy czym, w uzasadnionych medycznie przypadkach pacjent  kierowany jest do izolatki - pokoju jednoosobowego.
    Kobiety i mężczyźni są kierowani do osobnych sal.
    Przy  każdym łóżku  znajduje się szafka, przeznaczona na rzeczy osobiste. Szafki nie posiadają zamków, w związku z czym odradzamy przechowywania w nich przedmiotów wartościowych.

Informacje

    Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są wyłącznie osobom przez nich upoważnionym, oraz  członkom najbliższej rodziny przy zachowaniu obowiązujących zasad ochrony tajemnicy lekarskiej.

Prawa i obowiązki pacjenta

    Na terenie szpitala obowiązuje Karta Praw Pacjenta oraz  przepisy prawa, do wglądu w dyżurce pielęgniarskiej oddziału.

UWAGA: Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, ze pacjent poda swój PESEL oraz potwierdzi swoja tożsamość jednym z wymienionych dokumentów, a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą, np. legitymacji rencisty, emeryta, książeczki zdrowia. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do opieki zdrowotnej. Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani do szpitala w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie pobytu w szpitalu.
Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielania informacji o jego stanie zdrowia i upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej przeprowadzane jest przez pracownika Izby Przyjęć w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik Izby Przyjęć.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w depozycie ubrań. Spis rzeczy dokonuje pracownik Izby Przyjęć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które są potwierdzone jego podpisem i podpisem pacjenta. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi - kopia, pozostaje w archiwum magazynu ubrań. Rzeczy w depozycie ubrań powieszone są na wieszaku i zabezpieczone pokrowcem.
UWAGA: W przypadku nieodebrania ubrania w terminie sześciu miesięcy od zakończenia hospitalizacji zostanie ono zniszczone komisyjnie. Pieniądze i przedmioty wartościowe - pacjent może złożyć w depozycie szpitala. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.
UWAGA: Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta przy sobie. Pacjent ma dostęp w Izbie Przyjęć do informacji o podstawowych prawach pacjenta znajdujących się na tablicy ogłoszeń oraz w dyżurce (rejestracji) pielęgniarek. Inne informacje związane z pobytem pacjenta w szpitalu zamieszczone są również na tablicy ogłoszeń w poczekalni Izby Przyjęć. Podczas badania lekarskiego w Izbie Przyjęć należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, ponieważ stosowanie ich nie może kolidować z aktualnym leceniem.