Wiadomości - Aktualności

Sytuacja finansowa buskiego szpitala

Dodał: jerzy Data: 2023-06-29 13:12:19 (czytane: 879)

 W dniu jutrzejszym, tj. 30.06.2023 r., na XLVIII Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju omówione zostanie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ w Busku-Zdroju za rok 2022 oraz zostaną przyjęte 2 uchwały dotyczące sytuacji finansowej naszego szpitala.
Cieszy fakt, że wynik finansowy za rok 2022 uległ poprawie w stosunku do wyniku za rok 2021 o kwotę 1 651 277, 49 zł, a strata szpitala, po odjęciu amortyzacji, za rok 2022 wynosi jedynie 39 219, 69 zł, natomiast za rok 2021 wynosiła 1 517 223,00 zł. Dziękuję wszystkim pracownikom ZOZ w Busku-Zdroju za poniesiony wysiłek i trud, który przyczynił się do znaczącej poprawy sytuacji finansowej szpitala w stosunku do roku 2021.
Niestety z chwilą wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, każdy szpital w Polsce – w tym nasz – zobowiązany był do naliczenia od 1 lipca 2022 r. nowych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę. Jak już wcześniej informowałem, NFZ nie przekazał szpitalom środków finansowych w pełnej wysokości na pokrycie wydatków związanych z ustawową podwyżką wynagrodzeń, jak również z bieżącym funkcjonowaniem szpitali z uwzględnieniem inflacji na poziomie 16%. W przypadku buskiego szpitala wysokość brakujących środków finansowych, potrzebnych do zbilansowania się, od 1 lipca 2022 r. wynosiła 1 500 000,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 18 000 000,00 zł. Sytuacja ta powoduje ogromne opóźnienia w płatnościach w stosunku do firm dostarczających do szpitala m.in. leki, endoprotezy, krew, tlen medyczny, a także usługi typu tomograf, rezonans czy nawet za dostawy wody, energii elektrycznej itd. Jest to sytuacja niezależna od dyrekcji szpitala, Rady Powiatu czy Zarządu Powiatu.
Od 1 lipca 2023 r. wspomniana wyżej ustawa nakłada na pracodawców obowiązek naliczenia pracownikom nowych – wyższych wynagrodzeń. I mimo tego, że jest dziś 29.06.2023 r. nie znamy wysokości środków, jakie otrzyma szpital na ustawowe podwyżki płac.
W bieżącym roku NFZ zwiększył finansowanie szpitali, w tym naszego, co spowodowało, że z pierwotnej kwoty 1 500 000,00 zł miesięcznie niedofinansowania wartość ta zmniejszyła się do kwoty 800 000,00 zł miesięcznie. Jeżeli wysokość ta utrzyma się nadal, to po 12 miesiącach szpital zadłuży się automatycznie o kwotę 9 600 000,00 zł. Rząd RP, Minister Zdrowia obiecują, że przekażą szpitalom pieniądze adekwatne do kosztów ich działalności. Wszyscy dyrektorzy szpitali na to czekają.
Roczne przychody ZOZ w Busku-Zdroju w 2022 roku wynosiły 96 917 698,01 zł., natomiast strata 2 898 699,51 zł, co po odjęciu amortyzacji w kwocie 2 859 479,82 zł wynosi 39 219,69 zł. Analogicznie licząc strata za rok 2021 wynosiła 1 517 223,00 zł, a zatem rok do roku zmniejszono stratę o 1 478 003,31 zł, a wynik finansowy był lepszy o kwotę 1 651 277,49 zł. Warto dodać, że wydatki na koszty osobowe – wynagrodzenia pracowników za miesiąc maj 2023 r. wynoszą 6 198 571,51 zł.
Prowadzenie szpitala w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny dla pacjentów, przy tak wysokim niedofinansowaniu przez NFZ, nie dawało i nie daje fizycznej możliwości ograniczenia wydatków od 1 lipca 2022 r. o kwotę 1 500 000, 00 zł miesięcznie, czy też obecnie o kwotę 800 000, 00 zł miesięcznie. Są to zbyt wysokie koszty, żeby pokryć je poprzez różnego rodzaju oszczędności. Pozostaje więc szukanie innych rozwiązań z nadzieją, że państwo polskie – NFZ przestanie systemowo zadłużać szpitale. Dziś, 29 czerwca 2023 r., nadal nie znamy wysokości środków finansowych, które NFZ zobowiązany jest przekazać na ustawowe podwyżki wynagrodzeń naliczane od 1 lipca br. Mamy nadzieję, że będą to środki, które w 100% pokryją należne pracownikom wynagrodzenia. Jeżeli nie, szpital nadal będzie się zadłużał niezależnie od decyzji kierownictwa placówki. Jestem przekonany, że znajdą się i takie osoby, które winą za systemowe zadłużanie szpitali obarczą dyrektorów, głównych księgowych czy też starostów.  
   


                                                                                                           Grzegorz Lasak
                                                                                                Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przedłużenie terminów obowiązywania stopni alarmowych

...