Telefony


Centrala Szpitala – 41 378 24 01….08

Sekretariat szpitala  - 41 378 24 04 wew. 337

Podstawowa Opieka Zdrowotna (lekarz rodzinny)

 • Rejestracja – wew. 343
 • Pielęgniarka – wew. 231

  Dodatkowy kontakt komórkowy: 732 522 999.

Diagnostyka

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – wew. 276, 277
 • Pracownia Serologiczna – wew. 291
 • Dodatkowy numer telefonu komórkowego: 531 159 736 (w godzinach 8:00 - 13:00)

Dział Diagnostyki Obrazowej

 • Dział Diagnostyki Obrazowej – wew. 260
 • RTG lekarski – wew. 261
 • USG lekarski - wew. 214
 • Pracownia Tomografii – rejestracja – wew. 350
 • Pracownia Tomografii – lekarski – wew. 351

Pracownia Endoskopii

 • Pracownia endoskopii – wew. 227


 

Poradnie

Poradnia Endokrynologiczna

 • Lekarz – wew. 333
 • Rejestracja – wew. 292

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

 • Lekarz – wew. 310
 • Rejestracja – wew. 226

Poradnia Otolaryngologiczna

 • Lekarz – wew. 322
 • Rejestracja – wew. 271

Poradnia Hepatologiczna

 • Rejestracja – wew. 338

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Rejestracja/Spirometria – wew. 257

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 • Lekarz – wew. 298
 • Rejestracja – wew. 314

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Lekarz – wew. 326
 • Rejestracja – wew. 240

Poradnia Urologiczna

 • Rejestracja – wew. 319

Poradnia Nefrologiczna

 • Rejestracja – wew. 217

Poradnia Onkologiczna

 • Rejestracja – wew. 206 po godzinie 13.00 w czwartki i piątki


 

Działy

Dział Kadr

 • Kierownik – wew. 339
 • Kadry – wew. 238

Dział Finansowo - Księgowy

 • Główny księgowy – wew. 341
 • Księgowość – wew. 334
 • Kasa – wew. 243
 • Inwentaryzacja – wew. 330
 • Rachuba - wew. 228

Dział Organizacyjno – Prawny

 • Kierownik – wew. 336
 • Informatycy – wew. 325
 • Transport – wew. 209
 • Kierowcy - wew. 213
 • Zamówienia publiczne i zakupy – wew. 244
 • Techniczny – wew. 344
 • Administracyjno - Gospodarczy -  wew. 294
 • Magazyn medyczno – gospodarczy – wew. 249
 • Dział Żywienia – wew. 211
 • Magazyn Żywnościowy - wew. 215
 • Elektrycy – wew. 250
 • Kotłownia – wew. 230
 • Oczyszczalnia – wew. 262
 • Hydraulik – wew. 275
 • Ślusarz – wew. 274
 • Portiernia - wew. 200

Specjalista ds. BHP i P/poż.

 • Specjalista ds. BHP i P/poż. – wew. 268

Specjalista ds. Epidemiologii

 • Specjalista ds. Epidemiologii – wew. 236

Dział Statystyki i Rozliczeń. Dokumentacja. Archiwum

 • Kierownik – wew. 340
 • Statystyka - wew. 222


 

Oddziały

Blok Operacyjny

 • Kierownik – wew. 323
 • Pielęgniarki - wew. 221

Oddział Chirurgiczny Ogólny

 • Kierownik – wew. 279
 • Lekarski – wew. 278
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 285
 • Pielęgniarki – wew. 318

Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Kierownik – wew. 300
 • Lekarski – wew. 301
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 302
 • Pielęgniarki – wew. 304

Oddział Neonatologiczny

 • Kierownik i Lekarski – wew. 224
 • Pielęgniarki – wew. 225

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 • Kierownik – wew. 280
 • Lekarski – wew. 269
 • Położna koordynująca – wew. 321
 • Położne – wew. 324
 • Sala Porodowa – wew. 311

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Lekarski – wew. 259
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 297
 • Pielęgniarki – wew. 273

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 • Kierownik – wew. 248
 • Lekarski – wew. 266
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 270
 • Pielęgniarki – wew. 265
 • Sekretarki - 267

Oddział Geriatryczny

 • Kierownik – wew. 251
 • Lekarski – wew. 306
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 309
 • Pielęgniarki – wew. 307
 • EKG – wew. 303
 • Holter - 342

Oddział Pediatryczny

 • Kierownik, Lekarski – wew. 308
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 320
 • Pielęgniarki – wew. 327

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Kierownik – wew. 264
 • Lekarski – wew. 284
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 290
 • Pielęgniarki Dół – 346
 • Pielęgniarki Góra – 331
 • Sekretarka – 241

Oddział Chorób Zakaźnych

 • Kierownik, Lekarski – wew. 237
 • Pielęgniarka koordynująca – wew. 289
 • Pielęgniarki Dół – wew. 335
 • Pielęgniarki Góra – wew. 329
 • Izba Przyjęć – wew. 288

Apteka

 • Apteka szpitalna – wew. 210

Sterylizacja

 • Sterylizacja - wew. 252

  Dział Rehabilitacji Leczniczej

  Tel.: 536 812 137.