Wypis


Decyzja o wypisie

Decyzję o wypisaniu ze szpitala podejmuje lekarz prowadzący. Pacjent nie ma możliwości pozostawania w szpitalu przy braku wyraźnych wskazań medycznych.

Nikt nie ma prawa zmusić pacjenta do pobytu w szpitalu wbrew jego woli (nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych). Pacjent ma prawo do zażądania wypisania w każdym momencie. Lekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji o możliwych konsekwencjach przerwania leczenia w danym momencie.

Rzeczy pacjenta

Pacjent wypisywany ze szpitala powinien spakować swoje rzeczy, jeśli pacjent korzystał z piżamy, będącej własnością szpitala, powinien zwrócić ją do depozytu.

Wypis

Wypis jest dokumentem medycznym poświadczający przebieg hospitalizacji. Wskazany jest w nim stan pacjenta w momencie przyjmowania do szpitala, diagnoza oraz zastosowane leczenie. Stan pacjenta w chwili wypisywania ze szpitala, a także medyczne zalecenia.

 

wypis_ze_szpitala.jpg