Lekarze


lek. med. Piotr Cysewski

 • Kierownik POZ

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne (2013-11-20, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

lek. med.  Krystyna Pałys - Podesek

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne

lek. med. Joanna Salamon-Pandewa

 • Choroby wewnętrzne (2014-04-14 - 2019-04-13)

lek. med. Ryszard Starnowski

Specjalizacje:

 • Medycyna przemysłowa (1971-04-02, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)
 • Choroby wewnętrzne  (1972-04-13, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)

Stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor n. medycznych (1983-11-09, Akademia Medyczna w Warszawie)

lek. med. Joanna Zawisza -Skawska

Specjalizacje:

 •  choroby wewnętrzne

lek. med. Krzysztof Dziewirz

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne (2012-11-06, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

lek. med. Robert Klamka

Specjalizacje:

 • Choroby wewnętrzne (2000-04-11, Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach)
 • Choroby wewnętrzne (2007-04-20, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi)

lek. med. Ewa Chmielarz