Stacja dializ


Telefon: 41 378 24 01

Lekarski – wew. 313

Pielęgniarki – wew. 217


 

Kierownik:
lek. med. Ewa Król - specjalista nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych

Starszy asystent:
lek. med. Jarosław Filary - specjalista nefrolog, specjalista chorób zakaźnych

Pielęgniarka koordynująca: mgr piel. Barbara Schabowska

 

Zadania:

 • prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego
  w odniesieniu do pacjentów z przewlekłymi i ostrymi chorobami nerek, wymagający leczenia hemodializami,
 • prowadzenie terapii nerkozastępczej (hemodializy) u chorych leczonych przewlekle w Stacji Dializ,
 • prowadzenie terapii nerkozastępczej (hemodializy) w trybie ostrym
  u chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych,
 • wykonywanie tzw. " dializ gościnnych"   u chorych korzystających
  z leczenia uzdrowiskowego oraz chorych dializowanych,
  przebywających czasowo w Busku - Zdroju i okolicach,
 • przygotowywanie pacjentów do przeszczepienia nerki i zgłaszanie
  do Krajowej Listy Oczekujących na przeszczepienie,
 • realizowanie programów terapeutycznych dla pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek.