Przyjęcia


Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozpoczęła działalność 1 listopada 2016r. Wszystkich chętnych zapraszamy, aby wypełnili deklarację wyboru do lekarza pierwszego kontaktu. Druk deklaracji można pobrać na stronie: http://nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/. Wszystkie usługi w ramach kontraktu z NFZ są dla pacjentów bezpłatne np. konsultacje, badania laboratoryjne (pobierane na miejscu) usługi gabinetu zabiegowego, dodatkowe badania w ramach programów profilaktycznych finansowanych z NFZ. (Przykład: wypełniony wzór deklaracji POZ)

Lekarz POZ będzie decydował o sposobach leczenia chorego, kierowania pacjentów do poradni specjalistycznych oraz jeżeli wymaga tego stan zdrowia chorego do szpitala. To on wnioskuje o wysłanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia. Lekarz rodzinny odpowiedzialny jest także za zapewnienie właściwej jakości świadczeń, udzielanie świadczeń zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i najnowszej wiedzy medycznej.

Ponadto informujemy, iż Podstawowa Opieka Zdrowotna na obszarze szpitala dopełnia realizację świadczeń przez funkcjonujące w ZOZ gabinety specjalistyczne tj. poradnia chirurgii ogólnej, endokrynologiczna, otorynolaryngologiczna, chirurgii urazowo – ortopedycznej, urologiczna, hepatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, onkologiczna jak również oddziały i pracownie USG, RTG, Tomograf Komputerowy i Rezonans Magnetyczny. Pacjenci mają więc zagwarantowane kompleksowe leczenie w naszej placówce.

Przychodnia mieści się na parterze budynku administracji, do którego również przystosowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Kierownikiem POZ jest Pan Piotr Cysewski- specjalista internista. 


         Lekarze POZ przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. Rejestracja pacjentów od godziny 7:30.

Poniedziałek

lek. med. Piotr Cysewski (8:00 do 9:00)

lek. med. Joanna Rogowska (8:00 do 15:00)

 lek. med. Ryszard Starnowski (15:00 do 18:00)

PEDIATRA: lek. med. Krzysztof Brudek (12:00 do 13:00)  

Wtorek

lek. med. Piotr Cysewski (8:00 do 10:00)

lek. med. Joanna Rogowska (08:00 do 15:00)

lek. med. Roman Gajewski (10:00 do 18:00)

 PEDIATRA: lek. med. Krzysztof Brudek (12:00 do 13:00)  

Środa

lek. med. Piotr Cysewski (8:00 do 10:00)

lek. med. Joanna Rogowska (8:00 do 15:00)

 lek. med. Ryszard Starnowski (10:00 do 18:00)

 PEDIATRA: lek. med. Krzysztof Brudek (12:00 do 13:00)  

Czwartek

lek. med. Piotr Cysewski (8:00 do 13:00)

lek. med. Roman Gajewski (13:00 do 18:00)

lek. med. Joanna Rogowska (11:00 do 18:00)

lek. med. Ewa Bielat-Bąk (09:00 do 13:00)

 PEDIATRA: lek. med. Krzysztof Brudek (12:00 do 13:00)  

Piątek

lek. med. Piotr Cysewski (8:00 do 10:00)

lek. med. Roman Gajewski (14:00 do 18:00)

lek. med. Joanna Rogowska (8:00 do 15:00)

lek. med. Krystyna Rokitiańska (8:00 do 15:00)

PEDIATRA: lek. med. Krzysztof Brudek (12:00 do 13:00)  

 

Centrala Szpitala – 41 378 24 01

Podstawowa Opieka Zdrowotna (lekarz rodzinny)

  • Rejestracja – wew. 343

  • Pielęgniarka – wew. 231

     Kontakt komórkowy: 732 522 999.