Oddział gruźlicy i chorób płuc


Telefon: 41 378 24 01

Lekarze: 284

Pielęgniarki: 331, 346

Sekretarki: 241


 

 Kierownik:

lek. med. Katarzyna Cysewska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 Starszy asystent:

dr n. med. Andrzej Kwiatkowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lek. med. Piotr Cysewski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Leszek Łucarz - starszy asystent, lekarz
lek. med. Ryszard Wegner -
specjalista chorób płuc


 Asystent:

lek. med. Viktoryia Sambuk
lek. med. Alesia Tsiareshchanka

 Pielęgniarka koordynująca: Danuta Wróbel

Zadania oddziału:

 • Diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego
 • Diagnostyka bronchofiberoskopowa
 • Prowadzenie procesu diagnostyczno - leczniczo - pielęgnacyjnego w odniesieniu do pacjentów z gruźlicą, mykobakteriozami i innymi schorzeniami płuc, tj.: chorobami infekcyjnymi - bakteryjnymi i wirusowymi, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, nowotworami pierwotnymi i wtórnymi układu oddechowego, astmą oskrzelową, serkoidozą, zatorowością płucną, pylicami, chorobami sródmiąższowymi tkanki płucnej, chorobami przepony i sródpiersia, zatorowością płucną.
 • Stworzenie odpowiednich warunków izolacji dla pacjentów prątkujących.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie leczenia i diagnostyki chorób układu oddechowego jak:

 • gruźlica
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc POCH
 • astma oskrzelowa
 • zapalenie płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • nowotwory płuc
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • sakoidoza
 • choroby śródpiersia
 • zatorowość płucna
 • rozstrzenia oskrzeli
 • grzybice płuc
 • obturacyjny bezdech senny OBS

W ramach diagnostyki oddział wykonuje:

 • bronchoskopię
 • spirometrię z próba rozkurczową
 • RTG klatki piersiowej
 • TK klatki piersiowej
 • USG jam opłucnowych
 • badania krwi
 • konsultacje torakochirurgiczne do dalszego leczenia chirurgicznego lub diagnostyki inwazyjnej