Misja szpitala


 

Misja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

"DOBRO PACJENTA TO NASZ NADRZĘDNY CEL"

Leczenie na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki medycznej,
doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami oraz nowymi technologiami medycznymi,
w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów oraz stałe
podnoszenie jakości świadczonych usług.

        Zgodnie z przyjętą misją, celem ZOZ w Busku-Zdroju jest zapewnienie wszystkim pacjentom szerokiego zestawu wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w zakresie:

  • prewencji i profilaktyki chorób,
  • diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej,
  • ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia,
  • leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego,
  • pielęgnacji i rehabilitacji.

realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę, zdolną do szybkiej reakcji wobec oczekiwań pacjentów i ich rodzin, a także wrażliwą na pojawiające się w toku hospitalizacji potrzeby.

          Zmieniamy wizerunek naszej placówki poprzez ciągły rozwój infrastruktury, bazy sprzętowej oraz wprowadzanie nowoczesnych technik medycznych i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych oraz bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

  Misja_szpitala05.2016.jpg