Informacje


Poradnia lekarza POZ i Poradnia pediatryczna

Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta. W szczególności w zakres czynności lekarza POZ wchodzi:

-badanie i porada lekarska,

-diagnostyka i leczenie

-kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej

-opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą

-orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, obowiązkowe szczepienia ochronne,

-opieka nad niepełnosprawnymi, edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób.

Lekarz POZ współpracuje z pielęgniarką POZ w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizuje:

-leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,

-wykonywanie badań profilaktycznych, badań diagnostycznych, współpraca z laboratoriami w celu realizacji świadczeń diagnostycznych,

-współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji o leczeniu pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,

-kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach

i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,

-orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Poradnia POZ oferuje :

-  bezpłatne porady lekarskie w ramach umowy z NFZ od 8.00 - 18.00 (od poniedziałku do piątku),

-  rejestrację na konkretną godzinę w wybranym dniu (bez kolejek i oczekiwania na wizytę),

- bezpłatną opiekę pielęgniarską,

-  gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień,

-  łatwy dostęp do bezpłatnych badań laboratoryjnych i obrazowych,

-  bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów,

badania i zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych