Oddział ginekologiczno - położniczy


Telefon: 41 378 24 01

Gabinet Kierownika – wew. 280

Gabinet Lekarski – wew. 269

Położna koordynująca – wew. 317

Gabinet Położnictwo – wew. 321

Gabinet Ginekologia – wew. 324

Trak Porodowy – wew. 311

Sekretariat medyczny – wew. 317


Kierownik:
lek. med. Marek Józefczak - specjalista IIo położnictwa i ginekologii

Koordynator zespołu pielęgniarek i położnych:
mgr Ewelina Czajka

Starszy asystent:
lek. med. Grażyna Pałys - specjalista IIo położnictwa i ginekologii

lek. med. Krzysztof Kij - specjalista IIo położnictwa i ginekologii
lek. med. Adam Skiba - specjalista
IIo położnictwa i ginekologii
lek. med. Rudolf Putowski - specjalista
IIo położnictwa i ginekologii
lek. med. Adam Ciepielewski
- specjalista Io położnictwa i ginekologii

Asystent:
lek. med. Jacek Nadgrodkiewicz - ginekolog
położnik

 

 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO

Oddział Ginekologiczno – Położniczy ZOZ Busko Zdrój funkcjonuje na trzech płaszczyznach:
-
Pododdział ginekologiczny z patologią ciąży - Prowadzimy proces diagnostyczno- leczniczo- pielęgnacyjny w odniesieniu do pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi, zapewniamy opiekę kobietom we wczesnej ciąży oraz kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną.
- Trakt porodowy z salą cięć cesarskich - Prowadzimy porody naturalne w pojedynczych salach porodowych z profesjonalnym sprzętem noworodkowym oraz cięcia cesarskie.
- Pododdział położniczy - Prowadzimy kompleksową opiekę nad położnicą i noworodkiem w systemie rooming in w jednoosobowych salach. Każda sala posiada stanowisko do pielęgnacji noworodka.

 Pododdział ginekologiczny z patologią ciąży

Na oddziale ginekologicznym prowadzimy diagnostykę oraz leczenie pacjentek wymagających interwencji ginekologicznej, która wykracza poza możliwości opieki ambulatoryjnej. Działamy zachowawczo oraz wykonujemy diagnostykę inwazyjną i leczenie operacyjne.

W oddziale wykonywane są zabiegi: operacyjne, laparoskopowe, histeroskopowe, zabiegi elektrochirurgiczne na szyjce macicy oraz badania: ultrasonograficzne, kolposkopowe.

W oddziale patologii ciąży hospitalizowane są pacjentki np.: z ciążą zagrożoną w pierwszych miesiącach jej trwania, z zagrażającym porodem przedwczesnym, ciążą powikłaną np. nadciśnieniem, cholestazą, cukrzycą ciężarnych.

 Położnictwo

W pododdziale położniczym naszego szpitala rocznie przychodzi na świat około 300 dzieci. Organizacja pracy wykwalifikowanego personelu medycznego dzięki nowoczesnym sprzętom medycznym gwarantuje  pacjentce sprawny kompleksowy poród oraz poczucie bezpieczeństwa. Naszym założeniem jest bezpieczne przeprowadzenie mamy przez poród oraz urodzenie zdrowego dziecka. Mama po porodzie i okresie wzmożonego nadzoru medycznego przewożona jest do sali, tzw. system rooming-in tzn. zdrowy noworodek przebywa na sali wspólnie z mamą. Oddzielenie dziecka od matki stosowane jest tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach i ograniczone do niezbędnego minimum.

 W przypadku pacjentek po cięciu cesarskim, gdy mama czuje się słabo i nie ma siły zająć się dzieckiem, na jej życzenie na ten czas opiekę nad noworodkiem przejmują panie pielęgniarki z oddziału neonatologicznego. W naszym oddziale otrzymują Panie profesjonalną poradę doradcy laktacyjnego i psychologa. Opuszczając nasz oddział Mama wie, jak opiekować się noworodkiem, jakie problemy mogą stanąć na jej drodze oraz jak je rozwiązywać, a także jak dbać o własne zdrowie.

Dostępne rodzaje porodu

- poród naturalny gdy nie ma przeciwwskazań medycznych: kobieta może chodzić, skorzystać z odprężającego prysznica, kucać, klęczeć lub siedzieć na piłce
- poród rodzinny podczas porodu może być obecna bliska osoba: mąż, przyjaciółka. Osoba  towarzysząca przy porodzie może przeciąć pępowinę, jeśli Pacjentka wyrazi takie życzenie
- poród zabiegowy – cięcie cesarskie

W oddziale dostępne jest dla wszystkich pacjentek – u których nie ma przeciwwskazań medycznych znieczulenie KALINOX. Jest to specjalnie przygotowana mieszanka gazów. przeznaczona do znieczulenia porodu. KALINOX jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, nie ogranicza mobilności rodzącej, nie wpływa na proces parcia w drugim okresie porodu, nie wpływa na świadomość rodzącej. Rodząca cały czas aktywnie i przytomnie uczestniczy w porodzie.

Przy przyjęciu do szpitala ( poród przez cięcie cesarskie) prosimy by Pacjentka miała ze sobą:

 • dokumenty: dokument tożsamości, karta ciąży, skierowanie do szpitala
 • wyniki badań i konsultacji lekarskich:

            - grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał)
            - aktualne wyniki badań: HBS Ag, HIV i antyHCV z III trymestru ciąży
            - wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa bakterii Streptococcous agalactiae (paciorkowiec typu B)
            - wynik badań i /lub konsultacji np. konsultacja okulistyczna, kardiologiczna

 • spis leków zażywanych przewlekle (z dawkowaniem zaleconym przez lekarza)
 • przydatne rzeczy:
  • dla mamy :
   -szlafrok
   -bielizna nocna
   -klapki
   -przybory toaletowe
   -majtki siatkowe
   -woda mineralna niegazowana
   -kosmetyki
 • podczas hospitalizacji w szpitalu zostanie Pani poproszona po porodzie o podanie danych:
  - położnej środowiskowej (imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu miejsca pracy wybranej Położnej)
  - Poradni POZ, gdzie będzie zadeklarowane dziecko - adres

Etapy porodu

- omówienie z położną planu porodu ( w zależności od okresu porodu położna omówi cały plan lub najważniejsze elementy, w tym np: usunięcie owłosienia łonowego, wykonanie lewatywy itd.)
- założenie przez położną wkłucia dożylnego i pobranie krwi
- Krew pępowinowa – jeżeli Pacjentka posiada zestaw do pobrania krwi pępowinowej prosimy o przekazanie go położnej, zaraz po przyjęciu na salę przedporodową/ porodową. Jeżeli Pacjentka nie posiada zestawu także prosimy o poinformowanie o tym naszego personelu (mamy w posiadaniu mamy w posiadaniu kilka zestawów ).
Nasz Szpital współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

W I i II okresie porodu pacjentka przebywa na sali porodowej. W trakcie porodu może uczestniczyć osoba towarzysząca.  W chwili porodu dziecka na sali porodowej obecna jest położna- odbierająca poród, lekarz ginekolog, a także lekarz pediatra i pielęgniarka. Kompleksowe badanie noworodka odbywa się w pierwszej dobie życia.

Pierwszymi badaniami które wykonujemy noworodkowi są:
- ocena w skali Apgar –ocena 5 podstawowych parametrów, za które dziecko otrzymuje 0,1 lub 2 punkty: kolor skóry, puls, reakcja na bodźce, napięcie mięśni, oddychanie, maksymalna ocena to 10 pkt.
- osłuchanie klatki piersiowej
- zabieg Credego – zakropienie oczu dziecka po porodzie ma na celu uniknięcie zapalenia spojówek – tzw. rzeżączkowego zapalania spojówek.

Po porodzie pacjentka wraz z dzieckiem pozostaje w sali poporodowej. Personel czuwa nas prawidłowym przebiegiem połogu u pacjentki oraz okresem adaptacyjnym u noworodka.

Opieka psychologiczna

Pacjentki oddziału Ginekologiczno-Położniczego objęte są profesjonalnym wsparciem psychologa, w ramach którego mogą liczyć na:
- pomoc w trakcie trwania procesu diagnostycznego
- pomoc w radzeniu sobie z emocjami towarzyszącymi podczas pobytu w szpitalu
- wsparciu w niepowodzeniach położniczych
Prawo do uzyskania pomocy psychologicznej posiada każda Pacjentka przebywająca w naszym oddziale. Prosimy chęć skorzystania z porady psychologa zgłosić do położnej.

Opieka nad noworodkiem

Położniczo - noworodkowa część oddziału opiera się na systemie rooming – In tzn. matka po porodzie przebywa wraz z noworodkiem. Przykładamy dużą wagę do tego, aby Mamy zajmowały się od razu swoimi dziećmi, aczkolwiek czuwamy nad tym aby w razie potrzeby pomóc. Każdego dnia rano i wieczorem odbywa się wizyta lekarska, podczas której lekarz monitoruje stan dziecka. Każda Mama, która przebywa na oddziale jest szczegółowo informowana na temat: opieki, szczepień, karmienia.

Badania - każdy noworodek  poddany jest badaniom przesiewowym:
- Badanie przesiewowe słuchu wykonujemy 1-2 doby po porodzie
- Badanie pulsoksymetryczne wykonujemy do 12 h po porodzie
- Badanie poziomu bilirubiny metodą przez skórną
- Badanie w kierunku chorób metabolicznych: fenyloketonuria - wykonujemy po 48 h od urodzenia

Szczepienia - po uzyskaniu pisemnej zgody Mamy wykonujemy obowiązkowe szczepienie przeciwko:
- gruźlicy
-
WZW typu B (wirusowe zapalenie wątroby)

Wizyty lekarskie (lekarzy ,pediatrów) odbywają się codziennie rano, każda wizyta oddzielenie. 
- wizyta ginekologiczna od 8:00 do 10:00
- wizyta pediatryczna od 7:30 do 9:00

Pobyt w szpitalu  wynosi średnio 3 dni, po cięciu cesarskim 4 dni jeżeli stan zdrowia noworodka i Matki jest dobry.

Laktacja – nasz personel medyczny posiada przeszkolenie w udzielaniu porad laktacyjnych. Karmienie piersią jest najzdrowsze dla każdego noworodka.

Położna środowiskowa

Opieka położnej środowiskowej jest całkowicie bezpłatna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowana w gabinecie, a także w trakcie wizyt domowych.
- wizyty domowe odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym   
- wybór położnej środowiskowej jest niezależny od wyboru miejsca innej opieki zdrowotnej   
- wybór położnej środowiskowej jest niezależny od wyboru lekarza podstawowej opieki medycznej

Położna środowiskowa szczególnie obejmuje opieką:
- kobiety w okresie ciąży (wsparcie, edukacja, przygotowanie do porodu)   
- kobiety i dzieci po porodzie (porady laktacyjne, pielęgnacja)   
- kobiety po zabiegach ginekologicznych i cierpiące na schorzenia ginekologiczne

Do pobrania:
- wymagania do planowych zabiegów
- Ankieta - plan porodu
- Ankieta satysfakcji pacjentek