Projekty realizowane przez ZOZ


Projekty realizowane przez ZOZ ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych1. Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym  zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (COVID-19).